Rechtsmiddelen

Algemeen

Tegen een last onder dwangsom en een invorderingsbeschikking kunnen de (beweerde) overtreder en eventuele andere belanghebbende(n) bezwaar en (hoger)  beroep instellen. De termijn voor het instellen van bezwaar en (hoger) beroep bedraagt in principe zes weken. Deze termijn vangt aan vanaf de dag na die waarop de last onder dwangsom, de invorderingsbeschikking, de beslissing op bezwaar of de uitspraak aan de belanghebbende is verzonden.

Formele rechtskracht

Als het bezwaar of (hoger) beroep niet (tijdig) is ingesteld, wordt de last onder dwangsom of de invorderingsbeschikking, de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechtbank in principe definitief. De last onder dwangsom of de invorderingsbeschikking, de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter krijgt dan formele rechtskracht. Dit is anders in geval van een verschoonbare termijnoverschrijding, zoals een tegen het einde van de termijn opgenomen ziekte of het ontbreken van een rechtsmiddeleninstructie.

Onze specialisten

De specialisten van Cap Debitum staan u graag bij in bezwaar of (hoger) beroep met betrekking tot een last onder dwangsom of een invorderingsbeschikking. Met bijstand van onze specialisten bent u verzekerd van de beste bijstand tegen relatief lage kosten, met een hoge kans op succes. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Cap Debitum via het telefoonnummer 074 - 700 22 16, of via het e-mailadres info@capdebitum.nl. U kunt natuurlijk ook het contactformulier invullen.