De begunstigingstermijn

Algemeen

Bij een last onder dwangsom, die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding moet een termijn worden gesteld waarbinnen aan het gelaste moet worden voldaan zonder dat een dwangsom wordt verbeurd: de begunstigingstermijn.

Bij de vaststelling van de begunstigingstermijn geldt als uitgangspunt, dat deze termijn niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen opheffen. Ook mag de termijn niet korter zijn dan nodig is om de overtreding te kunnen opheffen. Van belang is of binnen de begunstigingstermijn aan het gelaste kan worden voldaan. Niet van belang zijn de (mate van) bereidwilligheid van de overtreder en de eventuele omstandigheid, dat de overtreding al langer bekend is. Als het bestuursorgaan, de overtreding waarop de last onder dwangsom betrekking heeft gedurende een lange tijd heeft gedoogd kan een extra lange begunstigingstermijn op zijn plaats zijn.

Geen begunstigingstermijn

 

Bij een last onder dwangsom, die strekt tot voorkoming van herhaling van een overtreding hoeft in principe geen begunstigingstermijn te worden gesteld. Alleen in bijzondere omstandigheden kan dit anders zijn. Van zodanige bijzondere omstandigheden is sprake, als het gelaste niet terstond kan worden nagekomen, maar alleen, als de overtreder nadere voorzieningen treft.